OO ČSV Nový JičínAktuálněOrientační program v souvislosti se změnou názvu ČSV na základě rozhodnutí RV ze dne 29. 8. 2015:


1) ČSV vyhotoví úplné znění stanov, kde dojde ke změně u dosavadního označení ČSV o.s. na ČSV z.s. Pojem občanské sdružení bude v celém znění stanov nahrazeno pojmem zapsaný spolek, pojem organizační jednotka/y bude v celém znění stanov nahrazeno pojmem pobočný spolek.

2) ČSV-právní oddělení zajistí podání návrhu na změnu názvu a úplného znění stanov na rejstříkový soud

3) jakmile rejstříkový soud vyhoví a zapíše změnu názvu do spolkového rejstříku, ĆSV provede změnu názvu ve všech formulářích, resp. dokumentech, aby název odpovídal názvu ve spolkovém rejstříku. Rovněž zajistí zhotovení nového razítka.

4) jednotlivé ZO/OO zajistí přípravu všech dokumentů, které po nás rejstříkový soud vyžaduje a zašle je v originálech na adresu ČSV- právní oddělení nejpozději do konce měsíce května 2016 - podrobnější postup viz odkaz zde

5) ČSV-právní oddělení zajistí hromadné podání návrhů do spolkového rejstříku (zde jsme omezeni počtem podaných návrhů za týden, tedy ZO budou vyřizovány v tom pořadí, v jakém od nich byly na ČSV doručeny správně vyplněné dokumenty). Neznamená to tedy, že pokud budou např. v pondělí od ZO dokumenty doručeny, že v úterý je návrh podán. Samotná kontrola dokumentů je časově náročná, stejně tak vyhotovení formuláře a zajištění podpisů od statutárních orgánů ČSV. Prosíme tedy o trpělivost a omezení urgencí typu, zda byl již daný návrh podán.

6) Jakmile rejstříkový soud vyhoví zápisu pobočného spolku/zápisu údajů o pobočném spolku do rejstříku/, ČSV obdrží vyrozumění do datové schránky. Pokud soud bude vyžadovat doplnění informací, do 3 pracovních dní vyzve ČSV, aby doplnil požadované informace.

7) ČSV informuje konkrétní ZO/OO o vyhovění zápisu či o výzvě k doplnění

8) ZO/OO provede změnu názvu na všech dokumentech, kde je odkaz na již neexistující zkratku o.s., zároveň provede změnu razítek, tak aby obsahovala nový název, IČ a sídlo

Zároveň tímto žádáme všechny ZO/OO, aby poskytly součinnost, aby mohly být zápisy ZO/OO do spolkového rejstříku provedeny dříve než bude podávání návrhů zpoplatněno, tedy nejpozději do 29.6.2016.

MGR. YVONA KAZDOVÁ
Právnička ČSV
Český svaz včelařů, o.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
Tel: 224 930 767 (pouze v PO, ÚT)
mailto: kazdova@vcelarstvi.cz
Rozdělovník:
- OO
- ZO
- RV


Pozvánka na výstavu.


Výstaviště Černa louká Ostrava - Život na zahrade .
https://drive.google.com/file/d/0B51X7YCwDzp_dHZoS0pjUDRLanM/view


ZO ČSV Odry pořádá zájezd pro včelaře i širokou veřejnost se zájmem o včelaření v ČR. V sobotu 6. června 2015


Pozvanka zde.


Stanoviska k návrhu RNDr. Václava Švamberka

Stanovisko legislativní komise ČSV k přípravě Stanov ČSV

Stanovisko PRV 15.4.2015

Vyjádření právního oddělení k návrhu na změnu stanov


Dotace pro včelaře Moravskoslezského kraje poskytnuté KÚ MSK

rokčástkaPro včelařů
2008 793.100,- 66
2009 1.803.500,- 118
2010 2.000.000,- 118
2011 2.000.000,- 109
2012 1.009.700,- 90
2014 1.857.500,- 165
2015 2.000.000,- Plošné vyšetření MVP


OKRESNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ,o.s. NOVÝ JIČÍN

Na základě plošného vyšetření moru včelího plodu v okrese NOVÝ JIČÍN
Podpořené dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Počet vzorku 737
Výsledná cena… 331 650 Kč

Výsledky vyšetření moru včelího plodu jsou pozitivní . ZO ČSV,o.s. VÉŘOVICE 6 vzorku ZO ČSV,o.s. PŘÍBOR 1 vzorek

Další postup podle nařízení Státní veterinární správy , která tyto stanoviště už má podchycené a následuje další šetření. Kromě toho byl proveden rozbor měli na mor včelího plodu v ochranných pásmech a tam jsou pozitivní vzorky. ZO ČSV ,o.s. FULNEK 3 vzorky ZO ČSV,o.s. Mořkov 3 vzorky ZO ČSV, o.s. HODSLAVICE 1 vzorek

Také zde bylo zahájeno šetření Státní veterinární správou. Děkujeme za poskytnutou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na plošné vyšetření moru včelího plodu.

Vypracovala jednatelka okresu Nový Jičín Marie Bučánková

Usnesení z jednání 21.1.2015: zápis zde


Mor včelího plodu - vyšetření.

Dobrý den,
jen připomínám, které katastry budou dávat vyšetřovat zimní měl na mor včelího plodu ze vzorků na varroázu, a to povinně na základě mimořádných vet. rozhodnutí, které jsem zasílala v průběhu roku. Jeden vzorek maximálně z 10 včelstev, vyšetření provede SVÚ Olomouc, platí ZO ČSV (nebo včelaři), poté se podá žádost na MZe o proplacení. Většina už to asi zná.

A teď ty katastry:
ZO Hodslavice – Hodslavice, Bludovice, Hostašovice, Straník
ZO Janovice – Jičina, Starý Jičín, Kojetín, Loučka, Janovice, Petřkovice, Palačov
ZO Nový Jičín – Nový Jičín-Horní Předměstí
ZO Tichá – Tichá
ZO Mniší – Mniší
ZO Bílovec – Lukavec, Stará Ves, Bravinné, Děrné, Jílovec, Kujavy
ZO Odry – Odry, Jakubčovice, Loučky, Tošovice, Kamenka, Pohoř, Heřmánky, Heřmanice, Véska
ZO Fulnek – Fulnek, Jerlochovice, Stachovice, Vlkovice, Jestřabí, Dolejší Kunčice, Vrchy
ZO Suchdol nad Odrou – Suchdol n/O, Mankovice, Kletné, Hladké Životice
ZO Mořkov – Mořkov, Životice u NJ

Pokud jsem některý katastr přiřadila k jiné ZO, než má být, tak se omlouvám.

Přeji pěkné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.
S pozdravem Jana Charvátová

13 Návrh stanov X. sjezdu - zdeDotační program na podporu včelařství 2014

Dobrý den,
z pověření Ing. Jana Filgase, vedoucího oddělení ochrany přírody a zemědělství sděluji, že začínající včelaři mají stále možnost žádat o dotace v rámci dotačního programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014, kde bylo ke dni 2. 6. 2014 volných cca 700.000,-- Kč z celkové alokace 2.000.000,-- Kč.

S přáním příjemného dne Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
referent pro lesní hospodářství a myslivost
odbor životního prostředí a zemědělství

Nařízení ohledně moru včelího plodu


Rozšíření ochranného pásma v katastrech v okresech Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. zde

S pozdravem Jana Charvátová

USNESENÍ

Český svaz včelařů o.s. okresní organizace Nový Jičín


USNESENÍ Z PLENÁRNÍHO ZASEDANÍ KONANÉ DNE 8.3.2014
Přítomní: 35 členů 3 hosté 21 zastoupených organizací.
NÁVRHOVÁ A MANDÁTOVÁ KOMISE: př. M.Škvarek, př. J.Geryk, př. L.Šuba

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BERE NA VĚDOMÍ:
Kontrolu usnesení z minulého zasedání
Zprávu z výborových schůzi za rok 2013
Zprávu zdravotního referenta
Zprávu veterinárního zástupce

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ SCHVALUJE:
Volbu návrhové a mandátové komise
Zprávu o hospodaření
Zprávu revizní komise
Schválení plánu práce na rok 2014
Schválení rozpočtu na rok 2014
Schvaluje usnesení z plenárního zasedání 8.3.2014
Objednání léčiva pro celou okresní organizaci

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ UKLÁDA:
Odevzdání objednávky na podzimní léčení jednatelce okresu termín : 4.4.2014
Odevzdání plné moci k objednávce na léčivo jednatelce okresu termín : 4.4.2014
Odevzdání objednávky na jarní přeléčeni včelstev jednatelce okresu do 15.3.2014
Nahlášení stavu včelařů a včelstev jednatelce okresu do 1.5.2014
Odevzdání tiskopisu o jarním přeléčení jednatelce okresu do 30.4.2014
Odeslání usnesení o dnešní plenárním zasedání OO ČSV NOVÝ JIČÍN všem
ZO ČSV NOVÝ JIČÍN.


Zapsala jednatelka okresní organizace Nový Jičín Marie Bučánková
Nový Jičín 8.3.2014

AKCE OKRESNÍ ORGANIZACE.


8.3.2014 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
22.3.2014 PŘEDNÁŠKA
24.5.2014 KURS CHOVU MATEK
Toto je předběžná zpráva ,ke každé akci dostanete pozvánku.

S pozdravem jednatelka okresu Bučánková


Plán práce OO ČSV Nový Jičín na rok 2015 zdePlán práce OO ČSV Nový Jičín na rok 2014 na 1 pololetí zde


Plán práce OO ČSV Nový Jičín na rok 2013 zde

Plán práce OO ČSV Nový Jičín na rok 2013 na 2 pololetí zde
USNESENÍ Z PLENARNÍHO ZASEDÁNÍ 25.4.2015 : zde

aktivu2013

Vyhodnocení aktivu ČSV 2013 - 29.9.2013 v Ostravě : zde
USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO PLENARNÍHO ZASEDÁNÍ 19.4.2012 : zde
NÁVRH NA USNESENÍ PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ 5.3.2011 : zde
Dokladování léčení včelstev 8.2.2011 (doporučují to přečíst) : zde
PLÁ VÝBOROVÝCH SCHŮZI OV ČSV NOVÝ JIČÍN na rok 2011 : zde
NÁVRH NA USNESENÍ PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ 30.11.2011 : zde
NÁVRH NA USNESENÍ PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ 12.12.2010 : zde

Zadal: Aleš Kneifel

VÝBOROVÁ SCHŮZE V RASTYS NOVÝ JIČÍN

VÝBOROVÁ SCHŮZE KONANÁ 08.01.2013 zápis: zde

VÝBOROVÁ SCHŮZE KONANÁ 12.11.2013 zápis: zde

VÝBOROVÁ SCHŮZE V HOTELU PRAHA NOVÝ JIČÍN

VÝBOROVÁ SCHŮZE KONANÁ 2.4.2013 zápis: zde 5.2.2013 zápis: zde 10.4.2012 zápis: zde , 7.2.2012 zápis: zde , 17.1.2012 zápis: zde , 30.11.2011 zápis: zde , 7.6.2011 zápis: zde , 5.4.2011 zápis: zde , 4.1.2011 zápis: zde , 12.12.2010 zápis: zde , 5.10.2010 zápis: zde , 7.9.2010 zápis: zde , 13.7.2010 zápis: zde

Zadal: Aleš Kneifel
TOPlist
-->